FinnAgoras uppgift är att öka kännedomen om Finland, finländsk kultur, vetenskaplig forskning och näringsliv samt göra dessa synliga i Ungern och närområdena.

Blogg
The FionnAgora Team: From left: Pirjo Mészáros, accounting coordinator; Anna Tilly, cultural manager; Tytti Levänen, trainee; Rebecka Vilhonen, trainee; Cita Högnabba Lumikero, director,  Kai Artes event&communications manager
11.9.2019
Dear all This is the first ever blog of FinnAgora and I´m...