FinnAgoras uppgift är att öka kännedomen om Finland, finländsk kultur, vetenskaplig forskning och näringsliv samt göra dessa synliga i Ungern och närområdena.

Blogg
1.10.2020
With a reputation as one of the hardest languages in the...
4.9.2020
This is the first fall in years I didn’t go back to school...