FinnAgoras uppgift är att öka kännedomen om Finland, finländsk kultur, vetenskaplig forskning och näringsliv samt göra dessa synliga i Ungern och närområdena.

Blogg
3.7.2020
As many Finns have, I've jumped on a bike this summer. In...
24.6.2020
Hei! That’s all you need to say when you meet somebody in...