FinnAgoras uppgift är att öka kännedomen om Finland, finländsk kultur, vetenskaplig forskning och näringsliv samt göra dessa synliga i Ungern och närområdena.

Blogg
2.4.2020
When March started, a lot changed. The coronavirus started...
26.3.2020
By now, everybody knows how massively the coronavirus...