FinnAgoras uppgift är att öka kännedomen om Finland, finländsk kultur, vetenskaplig forskning och näringsliv samt göra dessa synliga i Ungern och närområdena.

Blogg
4.9.2020
This is the first fall in years I didn’t go back to school...
3.7.2020
As many Finns have, I've jumped on a bike this summer. In...